Reklamacje

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć rzecz bez wad. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).


Jeśli zakupiony Produkt posiada wady prosimy skorzystać z prawa REKLAMACJI i odesłać PRODUKT (w stanie nienaruszonym) wraz z NUMEREM REKLAMACJI. Opakowanie Produktu może być zastępcze, powinno jednak w takim samym stopniu jak opakowanie oryginalne chronić Produkt przed uszkodzeniem podczas przesyłki.


Klient ma możliwość złożenia REKLAMACJI za pomocą:


a) dostępnego formularza on-line bez zbędnej dokumentacji (przede wszystkim Klienci niezarejestrowani) przycisk poniżej:

FORMULARZ ON-LINE


b) wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych w serwisie, z poziomu Moje Konto → Szczegóły zamówienia → klikając przycisk 'Utwórz zgłoszenie'


Po kliknięciu w przycisk 'UTWÓRZ ZGŁOSZENIE', Klient jest proszony o wybór typu zgłoszenia: ZWROT lub REKLAMACJA. Po wybraniu typu zgłoszenia REKLAMACJA, wyświetla się lista produktów z zamówienia. Przy odpowiednim produkcie Klient powinien kliknąć przycisk 'REKLAMUJ PRODUKT'. Następnie rozwinie się lista z podsumowaniem.


Po zatwierdzeniu operacji (przejdź dalej) Klient proszony jest o uzupełnienie danych potrzebnych do wykonania operacji:


a) nr konta → dane odbiorcy oraz numer konta


b) powód zwrotu → wybór z rozwijanej listy


Nadmieniamy, że dane Klienta: imię, nazwisko, email, adres, telefon, są uzupełnione automatycznie, niemniej Klient ma możliwość ich edycji.


Po uzupełnieniu danych i kliknięciu w przycisk 'ZATWIERDŹ REKLAMACJĘ', Klient jest przenoszony do widoku podglądu składanej reklamacji. Po kliknięciu w przycisk 'ZAPISZ', operacja zostaje wykonana i zatwierdzona. Prosimy bezwzględnie pamiętać oznaczeniu paczki CZYTELNIE NUMEREM REKLAMACJI wraz z IMIENIEM i NAZWISKIEM, aby można ją było łatwo, szybko zidentyfikować i obsłużyć.

Nadmieniamy, że zgłoszenie reklamacji możliwe jest po faktycznym odebraniu paczki i wygenerowaniu przez system rachunku do danego zamówienia. Dlatego prosimy o cierpliwość, jeśli komunikacja między firmą kurierską (doręczenie paczki, następnie wysłanie powiadomienia do nas) a dostarczeniem rachunku (sklep przyjmuje powiadomienie od firmy transportowej i wysyła rachunek e-mailowo) nieco się wydłuża. Wciąż pracujemy nad rozwojem serwisu i udoskonalamy wszelkie procesy. Za ewentualne trudności przepraszamy.


Opakowanie produktu może być zastępcze, powinno jednak w takim samym stopniu jak opakowanie oryginalne chronić produkt przed uszkodzeniem podczas przesyłki. Etykiety oraz taśmy klejącej prosimy NIE naklejać bezpośrednio na oryginalne pudełko z obuwiem. Proszę owinąć je papierem lub folią (np. streczem) lub włożyć do innego kartonu. Etykiety prosimy naklejać na wcześniej zabezpieczone pudełko. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.


Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.


Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.


Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:

  • jest niemożliwe albo
  • w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • gdy koszty wymiany lub naprawy przewyższają cenę rzeczy sprzedanej- w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca.


Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.


W ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu rozstrzygamy zasadność Reklamacji (dotyczy Konsumenta).

W przypadku uznania Reklamacji Produkt zostaje naprawiony bądź wymieniony na identyczny pozbawiony wad w rozsądnym czasie.


W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie.

Zwracamy również koszty wysyłki jakie ponosi Klient. Koszty przesyłki powinny być uzasadnione także ekonomicznie dlatego proponujemy aby skorzystać z usług Poczty Polskiej. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.


W przypadku nieuznania reklamacji Produkt jest odsyłany do Klienta w niezmienionym stanie. Klient może odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji do polubownego sądu konsumenckiego, a także do sądu powszechnego. Szczegółowe prawa konsumenta określa ustawa.


Dla klientów składających zamówienie przed 23.06.2021 załączamy standardowy formularz reklamacji


formularz reklamacji